Echipa de cercetare

150X150

Dr. Ioana-Nicoleta MELEG

Director proiect

Sunt biolog evoluționist și speolog, focusat
pe ecologia peșterilor și sistemelor carstice din România, cât și pe
paleogenomică și ADN fosil.

150X150

Dr. Aritina HALIUC

Cercetător cu experiență

Sunt geograf și paleoclimatolog și sunt
interesată de rezolvarea misterelor din trecutul Terrei folosind un set de
arhive naturale, de la sedimente marine, lacustre, din peșteri și documente
istorice. Expertiza mea include indicatori geochimici și biologici din diferite
medii depoziționale.

150x150

Dr. Andrea DEMJEN

Cercetător postdoctoral 

Sunt arheolog, cu expertiză în perioadele medievale și premoderne.

Publicații

- Research Gate

- Academia Edu

dr. Augustin NAE

Cercetător cu experiență,  Manager asistent proiect

Sunt biolog și speolog, cu expertiză în
taxonomia și ecologia nevertebratelor, focusat în special pe taxonomia și
ecologia păianjenilor.

Publicații

- Research Gate

Dr. Beatrice KELEMEN

Cercetător cu experiență

Sunt interesată de antropologia biologică 
un accent special pe utilizarea metodelor științifice în arheologie și înțelegerea structurii și dinamicii populațiilor umane istorice și factorii care le modelează.

Dr. Adriana Vulpoi LAZAR

Cercetător cu experiență

Sunt fizician, preocupat și de microscopia electronică, cu
experiență în știința materialelor și a interacțiunilor dintre materiile
anorganică și organică/biologică.

Dr. Călin GHEMIȘ

Cercetător cu experiență

Sunt arheolog interesat în arheologia
preistorică, cât și în paleometalurgie, istoria artei, arheologia peșterilor și
numismatică.

Răzvan DUMBRAVĂ

Doctorand

Sunt inginer și geograf, specializat în Sisteme Informatice Geografice și
planificare teritorială. Sunt pasionat de speologie și mă interesează în
special topografia subterană și cartografia.

Publicații

- Research Gate